Dios「Virtual Castle」

MUSIC VIDEO

Dios 「Virtual Castle」MUSIC VIDEO

遠藤がオンライン編集を担当しました。
監督は志賀匠さんです。

◉Dios
Tanaka
Ichika Nito
Sasanomaly

◉Cast
Rikomaru

◉Creative Director
Yuta Okuyama
Masako Suzuki

◉Director
Takumi Shiga

◉Assistant Director
Wataru Abe

◉Cinematographer
Erika Shimizu
◉Camera Assistant
Tsutomu Takezako
Takayuki Ohta
Hiroshi Syouno

◉Lighting Director
Yusuke Nakazawa
◉Lighting Assistant
Fuyuki Onuki
Haruki Shiga
Hiroyuki Aizawa
Hajime Takao
Ami Morimoto

◉Production designer
Yui Miyamori
◉Art department
Haruka Kumeno
Hana Kondo
Natsumi Ochi

◉Drone operator
Masatoshi Iso
Koji Hanafusa
Takeshi Ueda
Haruhiro Ohta

◉Stylist
Yasuhiro Takehisa
◉Stylist Assistant
Akane Ishihara
◉Make Up Artist
Nao Yoshida
◉Hair Stylist
Tomoko Sato
◉Special Makeup
Yoshio Komatsu
Daisuke Amari
Hitoshi Nakamura
Manami Ohno
Eri Sato

◉Editor
Shunsuke Endo
Kengo Ishii
◉Colorist
Yasutaka Ishihara

◉Producer
Naohiro Tanimura
◉Production Manager
Shunsuke Tomiki
◉Production assistant
Honoka Hirata
Yuta Hirai
Sari Imano

◉Casting
MonkeyPoolProduction.Ltd

◉Dance slipper
D‘CRE8

◉Choreography
# OTO_no_KATACHI

◉Production
Geekpictures

◉Special thanks
BONDS
HINODE tourism association/HABUSANRIN