au povo 2.0

TVCM

povo2.0 “START!篇”

遠藤がオンライン編集を担当しました。
監督は志賀匠さんです。